Je partner heeft een flinke lening afgesloten. Ben jij aansprakelijk voor die schuld als hij komt te overlijden?


Dat hangt van een aantal zaken af. Als je partner, met wie je niet getrouwd was, een persoonlijke lening op eigen naam heeft afgesloten, dan wordt de lening kwijtgescholden als er een overlijdensrisicodekking aan verbonden was. Was dat niet het geval, dan zijn de erfgenamen aansprakelijk voor de schuld als ze de erfenis aanvaarden. Ms de lening op twee namen stond, zul je meestal aansprakelijk zijn voor de lening. Het hangt af van het leencontract dat je met de bank hebt gesloten of je het deel van je overleden partner ook moet afbetalen. Bij Postbankleningen op twee namen wordt de restschuld ook kwijtgescholden als een van beide leningnemers overlijdt. Ms je met de overleden partner getrouwd was, hangt je verantwoordelijkheid af van de eventuele huwelijkse voorwaarden. Als je in gemeenschap van goederen was getrouwd, ben je aansprakelijk voor alle leningen die tijdens het huwelijk werden aangegaan. Of dat nu door jou of door je echtgeno(o)t(e) gebeurde.