Je kunt soms krediet krijgen op een betaalrekening. Is dat ook een lening?


Als je een bank- of girorekening hebt, mag je meestal voor een klein bedrag korte tijd rood staan. Er is dan een negatief saldo op je rekening. Vind je deze extra ruimte niet voldoende en komt het voor dat je bijvoorbeeld door onregelmatige uitgaven voor een groter bedrag rood wilt staan, dan kun je een bepaald krediet afspreken. Dit krediet wordt dan privé-krediet, salariskrediet of girokwartaalkrediet genoemd. Met zo’n krediet kun je voor een hoger bedrag rood staan op je betaalrekening. Als het saldo op je rekening negatief is, betaal je rente. Meestal is het rentepercentage bij het `gewone’ rood staan hoger dan bij een rekeningkrediet. Dat kan één van de redenen zijn om zo’n krediet to nemen als je af en toe rood staat. Het maximum van het krediet is over het algemeen afhankelijk van het bedrag dat maandelijks op de rekening binnenkomt. Meestal moet het negatieve saldo binnen drie maanden aangezuiverd zijn. De Postbank kent ook zo’n krediet: dat is het Girokwartaalkrediet. Al naar gelang je inkomen kun je in aanmerking komen voor een limiet van € 1.000,-, € 2.000,- of € 3.000,-. Eenmaal per kwartaal moet je rekening wel een positief saldo vertonen. Op jaarbasis betaal je voor rood staan met een Girokwartaalkrediet maar liefst 4 procent minder dan zonder dit krediet.