Je hebt aan iemand een voorwerp uitgeleend, maar na verloop van tijd blijkt dat het is verkocht. Kun je het dan nog op de een of andere wijze terugkrijgen?


Helaas, dat wordt een moeilijke zaak als de koper te goeder trouw jouw bezit heeft overgenomen. In de eerste plaats moet je kunnen bewijzen dat het jouw eigendom was en dat je het aan de verkoper alleen maar had uitgeleend. Als je alles zwart op wit hebt gezet en degene aan wie je je bezitting uitleende heeft voor akkoord getekend, sta je al een stuk sterker. Een foto van het voorwerp kan ook helpen. Je moet schriftelijk en per aangetekende post eisen van degene aan wie je het voorwerp uitleende dat hij het binnen een bepaalde termijn bij je terugbezorgt. Dan laat je het aan hem of haar over om de zaak met de nieuwe eigenaar te regelen. Als er niets gebeurt, kun je proberen om de zaak met een advocaat te regelen.