Is je partner aansprakelijk voor het afbetalen van je IBG Schuld?


In principe kijkt de IBG bij de draagkrachtmeting naar je eigen inkomen plus dat van je eventuele partner. Maar het is geen must; je kunt dat weigeren. De consequentie daarvan is dat je niet na uiterlijk vijftien jaar van je studieschuld af bent. Want voor elk jaar dat het inkomen van je partner niet meetelt, wordt de terugbetalingstermijn een jaar opgeschoven door de IBG / DUO.