Is het mogelijk om geld te lenen op basis van een levensverzekering?


Als je in het bezit bent van een levensverzekeringspolis waarop je eventueel krediet kunt opnemen, dan kun je daarmee lenen. Let goed op de polisvoorwaarden. Daaruit moet blijken dat het om een beleenbare levensverzekering gaat. Je vindt de voorwaarden voor belening meestal onder de kopjes `Afkoop belening’ of soms `Belening’. Een lening met een levensverzekering als onderpand kan meestal alleen worden afgesloten bij dezelfde levensverzekeringsmaatschappij. Wordt de lening echter bij een andere bank of financieringsmaatschappij afgesloten, dan moet de levensverzekering worden gecedeerd, dat wil zeggen dat de geldverstrekker het recht krijgt de levensverzekering te gelde te maken.

Om een polis te kunnen belenen, dat wil zeggen om er krediet op te kunnen krijgen, moet de polis een afkoopwaarde bezitten. Meestal kun je een lening krijgen als het gaat om een `gemengde verzekering’, een levenslange verzekering bij overlijden, een `verzekering op vaste termijn’ of een `verzekering van een kapitaal bij Leven met uitkering bij voortijdig overlijden’. Deze verzekeringen hebben namelijk alle gemeen dat ze in de toekomst hoe dan ook geld zullen uitkeren. En tot slot moet de polis voldoende afkoopwaarde bezitten om het gewenste krediet te kunnen dekken. Met andere woorden: je moet een fors bedrag ineens of al enkele jaren premie hebben betaald, voordat de polis enige afkoopwaarde heeft. Het krediet wordt in één keer uitgekeerd. De rente moet je één of twee keer per jaar betalen. Je hebt bij deze lening de keuze of je al dan niet aflost. Tijdens de looptijd hoeft dat niet. Is de restantschuld van de lening op de einddatum namelijk nog niet afgelost, dan wordt deze in mindering gebracht op de uitkering van de levensverzekering. Het zelfde gebeurt als je mocht komen te overlijden of als je de verzekering afloopt.