Is het mogelijk om de rentedragende lening van de aanvullende studiefinanciering vervroegd of te lossen?


Je mag eerder, sneller en meer terugbetalen dan verplicht is. Ook kan de hele studieschuld in een keer worden afgelost. Maar je kunt niet een paar maandtermijnen vooruitbetalen om vervolgens enkele maanden niets af te dragen. Als je in een bepaalde maand meer overmaakt, geldt dat bedrag als vervroegde aflossing en moet je de volgende maand gewoon weer je maandtermijn betalen. Na een vervroegde aflossing kun je om een herberekening vragen van je resterende maandtermijnen. Dat vraag je aan met een `mutatieformulier debiteur’.