Is de rente van een buitenlandse lening in Nederland fiscaal aftrekbaar?


De rente van een buitenlandse lening kun je NIET aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting. Je moet de in vreemde valuta betaalde rente en kosten omrekenen in Nederlandse euro’s tegen de koers op de dag van betaling. Bij uitgaven in vreemde valuta wordt de koers gerekend die je in werkelijkheid in Nederlands geld voor die vreemde valuta hebt betaald. Koersverliezen die je door de in vreemde valuta gesloten geldlening hebt geleden, zijn niet aftrekbaar en eventuele koerswinsten zijn niet belast.