Is alle rente die je betaalt voor leningen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting?


Je kunt alle betaalde rente aftrekken, of het nu gaat om hypotheekrente, rente op een krediet voor een nieuwe auto, televisie of een vakantiereis, rente over studieleningen, rente over een geldlening in verband met ziekte in je gezin, of rente die je aan de belastingdienst betaalt. Want de heffing of invorderingsrente die in het voorafgaande jaar op of over belastingaanslagen betaald of verrekend was, mag worden afgetrokken. Ook debetrente of administratiekosten wegens ‘rood’ staan op je bank- of girorekening vallen onder betaalde rente en kun je dus aftrekken. Vergeet niet dat de rente die je echtgeno(o)t(e) betaalde, of die eventueel door je minderjarige kinderen werd betaald, ook fiscaal aftrekbaar zijn. Net zo goed als door jou of je echtgeno(o)t(e) betaalde rente die nog door de overledene verschuldigd was. Als je bedragen contant hebt betaald is het verstandig nota’s to bewaren, want je moet aannemelijk kunnen maken dat je die bedragen hebt betaald. De betaalde rente is in een huwelijkssituatie alleen aftrekbaar bij degene met het hoogste persoonlijk inkomen. Iemands persoonlijk inkomen bestaat uit (eventueel een combinatie van) arbeidsinkomsten, inkomsten uit pensioen, sociale uitkeringen, winst uit onderneming, lijfrente-uitkeringen en studiefmanciëring. De ontvangen rente moet je aangeven, de betaalde rente mag je aftrekken. Daarnaast heeft iedereen een rentevrijstelling van maximaal € 1.000,- op het saldo van ontvangen en betaalde rente, waarbij de hypotheekrente niet meetelt. Als je dus weer rente over tegoeden hebt ontvangen dan je hebt betaald aan een lening, wordt je rentevrijstelling lager. Een voorbeeld: je ontvangt aan rente op je spaarrekening € 950,-. Aan diverse leningen heb in hetzelfde jaar € 700,- betaald. Je rentevrijstelling is dus € 250,-.