Ik wil geld lenen en ik heb een bkr notering.


Iedere geldverstrekker is verpicht melding te doen aan het BKR als u via hen van een krediet wilt afsluiten. Indien uw altijd keurig uw aflossingsverplichtingen nakomt hoeft een BKR notering geen nadelige invloed te hebben op de beslissing aan u een krediet te verschaffen. Een BKR notering dient ook voor u ter bescherming van overkredietering. Als u een aanvraag tot krediet indient zult u ook zien dat u niet hoeft te vermelden dat u enkele BKR noteringen achter uw naam heeft staan, mits deze BKR noteringen negatief zijn.