Huurkoop en overdracht van goederen


Bij huurkoop gaat het om de overdracht van goederen, dat is hetzelfde als bij een normale koop. Het verschil zit hem in de vorm van die overdracht. Bij een klassieke koop van diensten of producten betaalt de koper meteen een vast bedrag. Terwijl bij een huurkoop niet meteen het hele bedrag wordt betaald. Het is een proces van een bepaalde periode. Dit klinkt nog heel abstract.
Het verschijnsel is gemakkelijk te verwarren met een ‘koop op afbetaling’, echter is dit niet hetzelfde omdat de eigendomsoverdracht bij huurkoop, anders dan bij koop op afbetaling, pas doorgaat op het eind van een bepaalde periode.

Het einddoel van een huurkoop is om uiteindelijk de koop door te laten gaan. Hiervoor wordt het product, of de dienst, eerst een tijdje verhuurd. De koper heeft het handelswaar de betreffende periode tot zijn of haar beschikking tegen een periodieke betaling. Deze betaling wordt op zo’n manier berekend, dat aan het eind van de afgesproken periode de uiteindelijk koop doorgaat. Zo wordt het einddoel van de huurkoop bereikt,de overdracht is rond.