Hoeveel kost het om een leenovereenkomst door de notaris te laten opstellen? En wie moet die kosten betalen, de geldgever of de geldnemer?


Het minimale bedrag dat een notaris rekent voor het opstellen van een akte van lening is € 76,-. Er zitten echter vaak nogal wat haken en ogen aan de bepalingen in een leenovereenkomst tussen familieleden, vrienden en kennissen. Een notaris of jurist kan helpen om een overeenkomst op to stellen die precies past bij de eigen situatie en wensen. Een officiële notariële schuldbekentenis voor een bedrag van bijvoorbeeld € 10.000,-, kost ongeveer € 180,-, inclusief registratierecht en exclusief BTW. Deze kosten worden in het algemeen betaald door de geldnemer. Voor algemene, oriënterende vragen over het lenen aan en van familieleden, vrienden en kennissen kan ook de notaristelefoon worden gebeld, telefoonnummer 070 – 3469393. De notaristelefoon is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 14.00 uur.