Hoe zit het als je geld hebt geleend van een familielid dat plotseling overlijdt, moet je dan alles terugbetalen, of vervalt de schuld misschien?


Na het overlijden van een schuldeiser blijft de schuld gewoon bestaan. De rechten en plichten gaan over op de erfgenamen van de overledene. Als in de leenovereenkomst is afgesproken dat de lening direct opeisbaar is, kunnen de erfgenamen onmiddellijke terugbetaling eisen. Maar als daarentegen in de leenovereenkomst een aflossingsregeling voor de looptijd van de lening is opgenomen, zijn de erfgenamen daaraan ook gebonden. Je kunt dan net zoals je gewend was de lening verder afbetalen. Mocht de overledene je binnen 180 dagen voor het overlijden de restschuld hebben kwijtgescholden, dan geldt het bedrag als te zijn geërfd en moet je er successierecht over betalen.