Hoe zit het als je een uitkering hebt? Kun je dan geld lenen?


Dat is afhankelijk van je uitkering en misschien ook van je vooruitzichten. Als je nog enige tijd een in verhouding hoge werkloosheidsuitkering ontvangt, zal een bank waarschijnlijk wel een lening willen verstrekken. Vooral als verwacht kan worden dat je weer snel aan de slag zult zijn. Voor mensen met de laagste inkomens kan lenen een groot probleem zijn. Vaak kun je alleen maar terecht bij gemeentelijke kredietbanken. Daar zal men net zo goed als bij een `gewone’ bank controleren hoe het betalingsgedrag in het verleden was en zal in elk geval niet meer dan een laag bedrag worden uitgeleend. Meestal zal ook het doel van de lening duidelijk moeten worden aangegeven. Voor een noodzakelijke aankoop, bijvoorbeeld een wasmachine, verstrekt de gemeentelijke kredietbank waarschijnlijk wel een lening, maar niet voor de aankoop van een auto. Ook kan een uitkeringsgerechtigde aankloppen bij de sociale dienst van de gemeente als het om noodzakelijke aankopen gaat. Soms is het mogelijk om een voorschot te krijgen of een extra uitkering.