Hoe lang staat de rente vast van een persoonlijke lening en een doorlopend krediet?


Als je een persoonlijke lening hebt afgesloten, staat de hoogte van de rente meestal tijdens de hele looptijd vast. Sommige banken kunnen het rentepercentage van een persoonlijke lening na een vooraf overeengekomen periode wijzigen als er een lange looptijd is afgesproken. Bij de bank staat de rente van een Persoonlijke lening gedurende de hele looptijd vast. Het rentepercentage van een Doorlopend krediet kan tijdens de looptijd worden gewijzigd. Een wijziging hangt samen met een verandering in de hoogte van de marktrente.