Hoe lang is de (maximale) looptijd van een persoonlijke lening? En van een doorlopend krediet?


De maximale looptijd van een lening verschilt van bank tot bank. De maximale looptijd van een Persoonlijke lening bij de bank is 60 maanden, ofwel 5 jaar. Sluit je een Persoonlijke lening bij de bank of voor een verbouwing of voor een duurzaam artikel zoals een boot of een caravan en je geeft het bestedingsdoel aan op het aanvraagformulier, dan is de maximale looptijd 96 maanden. Een auto wordt door de jaarlijkse waardevermindering niet als duurzaam artikel beschouwd, dus de looptijd is dan maximaal 60 maanden.

Er is geen maximale looptijd voor een Doorlopend krediet bij de bank. Je hebt zelf in de hand hoe lang het aflossen gaat duren. Je kunt immers steeds weer extra opnemen, waardoor je de looptijd verlengt, of juist extra aflossen, waardoor het krediet sneller op nul komt. Bij de bepaling van het maandelijkse bedrag dat je terug moet betalen, wordt rekening gehouden met een theoretische looptijd. Deze looptijd is theoretisch omdat het uitgangspunt is dat je het termijnbedrag gaat betalen dat bij het maximaal op to nemen bedrag hoort, dat het rentepercentage ongewijzigd blijft, dat je niet extra aflost en dat je de lening ineens, eenmalig opneemt en elke aflossing op tijd betaalt. Bij elke wijziging in je Doorlopend krediet wordt vermeld op je rekeningafschrift hoeveel maanden de aflossing van je krediet nog duurt. Op zo’n manier weet je precies waar je aan toe bent. Wel moet het krediet rond je 65' zijn afgelost. De bank verlaagt je limiet jaarlijks met 20 procent zodat het krediet rond je 65` jaar kan zijn afgelost.