Hoe doe je dat, geld opnemen van een doorlopend krediet?


Dat is afhankelijk van de geldverstrekkende instantie. Je kunt meteen na het afsluiten van het doorlopend krediet, het volledige bedrag of een gedeelte opnemen, maar het kan ook later. Als je bij de bank een Doorlopend krediet neemt en je wilt meteen na het tekenen van het contract geld opnemen, dan kun je dit invullen op het aanvraagformulier. Het gewenste bedrag wordt dan onmiddellijk in contanten uitbetaald. Je kunt meestal ook regelen dat het geld wordt overgemaakt op je girorekening of op de rekening van iemand anders. Je kunt bij een Doorlopend krediet ook af en toe geld opnemen. Daarvoor krijg je opnameformulieren. Het bedrag dat je daarmee aanvraagt moet bij de bank minimaal € 500,- zijn.