Hoe bepaal je hoeveel je maximaal kunt lenen bij een bank?


De hoogte van het bedrag dat je maximaal kunt lenen is vooral afhankelijk van je kredietwaardigheid: het verschil tussen je netto inkomen en jaarlijkse vaste lasten. Bovendien wordt gekeken naar de gezinssamenstelling en de duurzaamheid van je inkomen. Iemand zonder vast dienstverband zal in het algemeen minder kunnen lenen, omdat nog maar te bezien valt of hij of zij na verloop van tijd nog steeds voldoende geld verdient om de lening te kunnen aflossen. De berekening is tamelijk eenvoudig, je kunt het zelf doen, zeker met behulp van de folders die de verschillende banken verstrekken. Tel je netto maandsalaris en eventueel dat van je partner op bij andere inkomsten als kinderbijslag (gerekend per maand) en huursubsidie. Van dat totaal trek je af: je maandelijkse woonlasten, energiekosten, je kosten voor levensonderhoud en eventuele andere verplichtingen zoals alimentatie, verzekeringen of termijnbetalingen voor al lopende leningen. Het verschil dat dan maandelijks overblijft is in principe het termijnbedrag dat je elke maand voor een lening kunt betalen. Vermenigvuldig dat bedrag met vijftig en je weet wat je maximale lening kan zijn bij een looptijd van vijf à zes jaar. Je kunt je afvragen of  het verstandig is om tot dat maximum te gaan. Je hebt dan geen financiële ruimte meer om onverwachte extra uitgaven op te vangen. Voor kosten van levensonderhoud rekent een bank meestal met normbedragen. Het inkomen van je partner wordt bij veel banken alleen meegeteld als het een vast en blijvend inkomen is. Soms wordt niet meer dan de helft van het tweede inkomen meegeteld en het komt ook voor dat een bank er helemaal geen rekening mee houdt. De hoogtes van leningen die een bank bereid is om te verstrekken lopen uiteen. Bij hetzelfde netto maandinkomen is de ene bank bereid om meer geld uit te lenen dan de andere.