Heeft het zin om een lening vervroegd af te lossen?


Als je geld over hebt kan het, in zijn algemeenheid gesproken, gunstig zijn om een lening vervroegd af te lossen. Meestal betaal je meer rente voor je lening dan je ontvangt over het tegoed op je spaarrekening. Maar let goed op: bij sommige leningen wordt een boete berekend bij vervroegd aflossen. Heb je een dergelijke lening afgesloten, dan is het zaak om na te gaan hoe hoog die boete is. In de Wet op het Consumentenkrediet staan spelregels voor het berekenen van boete bij vervroegd aflossen. Ms je bijvoorbeeld wilt aflossen voordat 1/5 van de looptijd er op zit, mag de boete maximaal 5 procent van het bedrag van de lening zijn. Tot en met 2/5 van de looptijd is dat 3 procent van het leenbedrag. Tot en met 3/5 van de looptijd is het boetepercentage 2 procent. De Postbank berekent nooit kosten bij een vervroegde aflossing. Daarnaast moet je kijken welke verdere effecten vervroegd aflossen heeft. Want soms wordt het maandelijkse tennijnbedrag verlaagd en bij andere leningen, zoals bij een persoonlijke lening, wordt de looptijd verkort na een vervroegde aflossing. Soms blijkt dat je te veel rente hebt betaald. Dat komt omdat je bij sommige leningen al een deel van de rente vooruitbetaalt. Die te veel betaalde rente moet na afloop van de persoonlijke lening worden terugbetaald en dat bedrag moet je bij de aangifte inkomstenbelasting opgeven als `negatieve persoonlijke verplichting’. Wat de voor- en nadelen van een vervroegde aflossing hangt dus af van de voorwaarden van de lening.