Geld maandelijks opzij zetten voor uw hypotheek?


Zoals gezegd, het is heel verstandig onder uw besteedbare maximum te gaan zitten. Want wat gebeurt er als uw inkomen dramatisch daalt? Of als u arbeidsongeschikt raakt? Daar kunt u zich wel voor verzekeren, maar vaak tegen hoge premies. Er is nog een andere reden om niet meteen voor een maximale hypotheek te kiezen. Misschien wilt u later het geleende bedrag verhogen, bijvoorbeeld om een verbouwing te financieren. Met een lager aanvangsbedrag hebt u wat speelruimte. En dat komt trouwens ook van pas bij het afsluiten van de hypotheek. Als u in de akte bij de notaris een hoger bedrag laat opnemen dan de werkelijke lening, hoeft bij een tussentijdse verhoging niet opnieuw naar de notaris. Dat scheelt behoorlijk in de kosten.

Al met al is het best lastig om uw huidige maandbudget te bepalen. Daarom gelden een paar vuistregels voor het berekenen van het maximale bedrag dat u kunt lenen. De Vereniging Eigen Huis hanteert de volgende algemene normen voor het bepalen van de maximale lening:

 

Rente: 5 % max. hypotheek = 3,8 maal bruto jaarsalaris
6 % max. hypotheek = 3,5 maal bruto jaarsalaris
7 % max. hypotheek = 3,2 maal bruto jaarsalaris

Voor ouderen ligt de vermenigvuldigingsfactor lager. Het risico voor
de hypotheekverstrekker is immers hoger als u wat ouder bent. U kunt ook de berekening van de Nationale Hypotheek Garantie als norm aanhouden.