Geld lenen met verhoogde of tweede hypotheek?


Een van de goedkoopste manieren om geld te lenen is het opnemen van al afgeloste bedragen van een hypotheek. Maar dat is niet altijd mogelijk. Meestal staat een hypotheekverstrekker niet toe dat afgeloste bedragen weer worden opgenomen. Dit is alleen mogelijk bij een krediethypotheek. Deze vorm van hypotheek wordt maar weinig aangeboden aan particulieren. In de hypotheekakte wordt bepaald dat de totale hypothecaire lening maximaal een bepaald percentage van de executiewaarde van het pand mag zijn. De executiewaarde is de verwachte opbrengst van het onroerend goed bij gedwongen verkoop en dat is ongeveer 80 procent van de vrije verkoopwaarde. Bij een hypotheek kan maximaal 75 procent van de executiewaarde worden gefinancierd, bij een tophypotheek is dat 125 procent. Als een lopende hypotheek wordt verhoogd, mag de schuldrest plus het bedrag van de verhoging in principe niet meer dan 125 procent van de executiewaarde bedragen. Of de lopende hypotheek verhoogd kan worden is natuurlijk ook afhankelijk van je inkomen en dat van je eventuele partner. In het algemeen wordt ervan uitgegaan dat maximaal 20 tot 30 procent van je bruto-inkomen kan worden besteed aan hypotheeklasten. En dan is ook nog van belang of je een hypotheek met gemeentegarantie hebt. Als dat zo is mogen afgeloste bedragen niet opnieuw worden opgenomen. Bij sommige banken is het niet mogelijk om de (eerste) hypotheek te verhogen. Dan wordt een tweede hypotheek afgesloten. Meestal lopen de voorwaarden voor beide hypotheken niet of nauwelijks uiteen, maar is alleen de rente voor de tweede hypotheek iets hoger en de maximale looptijd korter. Dat komt omdat de bank voor zo’n tweede hypotheek minder zekerheid krijgt: als je niet aan je verplichtingen kan voldoen, wordt uit de verkoopopbrengst van het onroerend goed eerst de eerste hypotheekhouder betaald. Een nadeel van de tweede hypotheek is dat een nieuwe hypotheekakte moet worden opgemaakt. Daar zijn kosten aan verbonden. Vaak ligt de rente van de tweede hypotheek ook hoger dan die van een eerste hypotheek.