Flexibel pensioen?


Het heeft lang geduurd, maar pensioenregelingen gaan met hun tijd mee. Langzaam maar zeker wordt het steeds makkelijker om het pensioen af te stemmen op de persoonlijke situatie. Vanaf cool komen nog meer oude regelingen te vervallen. Dan is het bijvoorbeeld mogelijk af te zien van het nabestaandenpensioen. Dat is gunstig voor alleenstaanden. In de oude situatie moesten ze hetzelfde percentage afdragen als getrouwde collega’s, terwijl hun nabestaandenpensioen compleet overbodig was. Ook voor tweeverdieners met een gelijkwaardig inkomen is het vaak voordeliger als ze geen nabestaandenpensioen opbouwen. Hun partner zorgt immers voor zijn of haar eigen pensioenopbouw. Ook het kostwinnerschap is niet langer een bepalende factor voor de pensioenopbouw. Daarnaast worden deeltijdwerkers niet langer uitgesloten van pensioenvoorzieningen.In elk geval verschijnen er steeds meer flexibele pensioenregelingen. Er valt te praten over deeltijdpensionering, de datum van uittreding, loopbaanonderbreking of vrijwillig bij sparen. Alle reden om eens van gedachten te wisselen met iemand van personeelszaken. Ook uw pensioenfonds kan u meer vertellen over de mogelijkheden.