Er zijn zoveel banken en instellingen waar je geld kunt lenen; hoe kom je aan de weet wie voor jou de beste condities heeft?


Wanneer je een lening wilt afsluiten, moet je vooraf goed de `effectieve’ rentepercentages vergelijken, die bij verschillende fmanciele instellingen gelden voor dezelfde soort lening. Het effectieve rentepercentage is eigenlijk de totaalprijs van een lening. De aanbieders van leningen moeten dat percentage in hun folders en advertenties vermelden. Een ander punt om in de gaten te houden is of er een boete bij vervroegd afbetalen in rekening wordt gebracht. En op welk moment de lening ineens kan worden opgeëist. Ga ook na of de lening wordt kwijtgescholden als jij of je partner overlijdt tijdens de looptijd. Als je de consequenties van sommige bepalingen niet begrijpt, vraag de medewerker van de bank dan om uitleg. Het tegen betaling van de kredietnemer (op commerciële basis) bemiddelen bij schulden is op grond van de Wet op het Consumentenkrediet verboden.