Een studielening; wie biedt dit aan?


Via banken en de informatie beheergroep te Groningen worden studieleningen aan studenten verstrekt. Bij een bank wordt een studentenrekening geopend met een rekening-courant faciliteit tot 1000 euro rood staan. Mocht dat onvoldoende zijn dan is er tevens een mogelijkheid om een studentenkrediet af te sluiten, het zal hier om ongeveer 5000 euro extra bestedingsruimte gaan. Daarnaast hebben studenten de mogelijk om een studielening af te sluit bij de informatie beheergroep te Groningen.