Een studenten lening


Soms houd je als student een stukje maand over aan het einde van je geld. Een studenten lening kan dan de uitkomst zijn.
Studenten ontvangen een basisbeurs bij de DUO en, afhankelijk van het inkomen van de ouders, ook een aanvullende beurs. Is dit echter niet genoeg, dan is er de mogelijkheid om extra geld te lenen bij de DUO. DUO is redelijk flexibel wat lenen betreft. DUO biedt je de mogelijk om slechts tijdelijk een bedrag te lenen, of gedurende een langere periode te lenen. Hoeveel je maximaal mag lenen is afhankelijk van je huidige woonsituatie en de opleiding die je volgt.
Voor het aanvragen van een studenten lening buiten DUO om, is het mogelijk om bij de bij de bank een studenten lening aan te vragen. Verschillende banken bieden een studenten lening aan, speciaal voor grotere kosten of om je masteropleiding te betalen, echter wel met een limiet. In de meeste gevallen gaat het om maximaal € 5.000,-. Het is echter wel verstandig om alvorens je een studenten lening aanvraagt, na te denken over hoe je financiële situatie eruit zal zien na je studie in verband met het terugbetalen inclusief rente.