Een particuliere lening


Een particuliere lening is een lening die wordt afgesloten bij een niet-commerciële kredietverstrekker. Een particuliere lening kunt U bijvoorbeeld afsluiten bij vrienden of familie. Hierbij is geen tussenkomst van een bank of een notaris nodig.

Een veel voorkomende particuliere lening is een lening bij vrienden of kennissen, maar ook via het internet of advertenties worden particuliere leningen aangeboden. Het voordeel van zo’n particuliere lening is dat U zelf, in overleg met degene die het geld leent, afspraken kunt maken over de hoogte van de rente en de lengte van de aflosperiode. Om vervelende situaties te voorkomen, is het verstandig om een contract (of leenovereenkomst) op te stellen waarin staat vastgesteld wat van beide partijen wordt verwacht.

Een ander voordeel is dat U een dergelijke lening kunt afsluiten, terwijl U staat geregistreerd bij het BKR. Een lening afsluiten bij een commerciële kredietverstrekker kan namelijk niet als U een negatieve BKR- registratie hebt. Ook kunt U een particuliere lening afsluiten wanneer een bank U niet kredietwaardig bevindt. Het gevaar loert dat er met zo’n lening te veel wordt geleend, en de lener niet in staat is het bedrag terug te betalen.
Een particuliere lening wordt ook wel een onderhandse lening genoemd.