Kapitaalverzekering van de eigen woning kan dit?


Ook met een kapitaalverzekering bouwt u aan uw inkomen op latere leeftijd. U kunt bijvoorbeeld een kapitaalverzekering op de eigen woning afsluiten. In vergelijking met de koopsompolis is de kern van de kapitaalverzekering precies andersom. Van tevoren geen belastingvoordeel, later wel een onbelaste uitkering. De kapitaalverzekering is er in maten en soorten. De kenmerkende eigenschap is dat u minstens vijftien jaar premie moet betalen. Voor die jaarlijkse storting geldt een vooraf bepaald minimumbedrag. Deze premie is niet aftrekbaar voor de belasting. Het rendement wel. Aan het eind van de afgesproken periode krijgt u uw ingelegde geld plus rendement ineens teruggestort. Tot € 31.000,- betaalt u daar geen belasting over. En als u twintig jaar of langer premie hebt betaald, komt daar een aanvullende belastingvrije uitkering van €90.000,- bovenop. Alles bij elkaar komt de vrijstelling daarmee op € 131.000,-. Voor echtparen en samenwonenden is dat precies het dubbele: €260.000,-. Een voorwaarde van de kapitaalverzekering is dat de hoogst betaalde premie niet hoger mag liggen dan tien maal de laagste premie. Dat betekent dat u niet in een bepaald jaar ineens een grote geldsom mag overmaken, omdat u bijvoorbeeld een erfenis hebt gekregen of dat jaar toevallig grote winst hebt geboekt.