Een doorlopend krediet aflossen?


Als het saldo van je doorlopend krediet op nul staat en dus hebt afgelost, is het doorlopend krediet nog niet afgelopen. Het krediet loopt immers door: je behoudt het recht om weer over het krediet to beschikken, wanneer jij maar wilt. Zolang je geen geld opneemt, betaal je niets. Want je bent alleen rente verschuldigd over opgenomen bedragen. Houd er wel rekening mee dat je nog rente moet betalen over de laatste maand. Bij de bank stopt de incassering van de maandtermijnen automatisch en gaat pas weer in als je weer geld opneemt. Als je het contract definitief wil beëindigen, dan moet je het in een brief even melden aan je bank. Let op ook een niet opgenomen krediet staat genoteerd bij de BKR. Wil je je doorlopend krediet gaan aflossen en vind je het moeilijk om de nul vast te houden dan is het verstandig om het krediet op te zeggen nadat je het hebt afgelost. De rentes die banken rekenen zijn vaak hoger dan bij andere leningen zoals een hypotheek.