Een Auto, scooter of meubels op afbetaling kopen, hoe gaat dat?


Kopen op afbetaling is iets aanschaffen op krediet, dat wil zeggen dat je een bepaald bedrag leent om een aankoop bijvoorbeeld een auto scooter of meubels te kunnen doen. Meestal moet je bij koop op afbetaling een deel van de koopsom vooruitbetalen als een eerste aanbetaling voor je iets geleverd krijgt. Een aanbetaling is echter met verplicht opgelegd door de Wet op het Consumentenkrediet. De rest van het aankoopbedrag en de rente betaal je in termijnen. Kopen op afbetaling is dus duurder dan contant betalen. Er zijn verschillende vormen van kopen op afbetaling. In enkele gevallen wordt de lening in de vorm van een doorlopend krediet gegoten. Je kunt dan tot een bepaalde limiet goederen bij de leverancier kopen waarmee je de overeenkomst bent aangegaan. Bij een koop op afbetaling heb je een overeenkomst met twee andere partijen gesloten, namelijk één met de leverancier van het gekochte goed en één met de financieringsmaatschappij.
Je betaalt in een van te voren afgesproken aantal termijnen. Het grote nadeel van kopen op afbetaling is dat de rente tamelijk hoog is. Dat kun je zien als je de effectieve rente vergelijkt met die van een persoonlijke lening of doorlopend krediet. De effectieve rente is de rente die je inclusief alle bijkomende kosten ècht moet betalen. Dat die zo hoog is wordt onder meer veroorzaakt door de momenten waarop de termijnbetalingen voor rente en aflossing moeten worden voldaan en door het aantal betalingen per jaar. Het is verstandig om na te gaan of looptijd van de lening niet langer is dan de periode dat je denkt de auto scooter of meubels te gaan gebruiken. Dus als je een scooter of auto koopt en je denkt daar 3 jaar mee te doen is het niet verstandig om een lening met een looptijd van 5 of 10 jaar te nemen maar maximaal 3 jaar.