Doorlopend krediet?


Het verschil tussen persoonlijke lening en doorlopend krediet zit hem in de flexibiliteit. Een doorlopend krediet heeft een onbepaalde looptijd terwijl de rente varieert. U mag steeds opnieuw geld lenen tot een van tevoren bepaald maximum: de kredietlimiet. Dat bedrag mag u opnemen, maar ook een gedeelte ervan. Een doorlopend krediet kan van pas komen als u een groter bedrag nodig hebt, maar nog niet precies weet hoeveel. Bijvoorbeeld bij een verbouwing die duurder of goedkoper kan uitvallen.
U bent alleen rente verschuldigd over het werkelijk geleende bedrag. Het maandbedrag blijft gelijk. Maar gaat de rente omhoog, dan stijgt het totale schuldbedrag mee. Dan doet u er dus langer over om alles af te lossen. Dat betekent dat u van tevoren niet precies weet waar u aan toe bent.
Bij een doorlopend krediet mag de bank of geldverstrekker u geen boete in rekening brengen als u vervroegd uw lening aflost. Dat mag alleen bij leningen met een vaste rente, zoals de persoonlijke lening.