Dividendsparen?


Bij dividendsparen doet u eigenlijk hetzelfde als bij een gewone spaarrekening. U ontvangt alleen niet direct de opgebouwde rente. Uw spaargeld wordt beheerd door een beleggingsfonds dat het tegoed belegt in spaarrekeningen met een wisselende rente. Het rendement krijgt u uitgekeerd in dividend. Voor dividenduitkering geldt een belastingvrij stelling. Dat is voordelig als u met andere spaarvormen al uw maximale rentevrij stelling hebt bereikt. Met dividendsparen ontvangt u een lagere rente dan bij gewoon sparen. Meestal ligt het rentepercentage een kwart tot een half procent lager dan bij een voordelige spaarrekening. Daarnaast betaalt u de bank bij een storting of opname een half procent voor aankoop- of verkoopkosten. Toch is deze vorm voordeliger dan sparen boven de rentevrijstelling. Want van de renteopbrengst boven de vrijstelling houdt u, afhankelijk van uw belastbaar inkomen, maar ongeveer de helft over. Met de invoering van het nieuwe belastingstelsel vervallen zowel de rente- als de dividendvrij stelling. Al uw inkomsten uit sparen, beleggen of verzekeren vallen dan onder de vermogensrendementsheffing. De totale vrijstelling is € 21.139,- per persoon.