Deposito?


Als u een groter bedrag (vanaf tienduizend euro) voor een middellange periode (enkele jaren) wilt vastzetten, kunt u kiezen voor een deposito. Deposito komt van depot. Het betekent dat u een geldsom voor een vastgestelde periode aan de bank in bewaring geeft. De termijn varieert van een maand tot tien jaar. De rente staat vast en is doorgaans hoger dan bij een normale spaarrekening. Maar omdat de rentestand vrijwel dagelijks schommelt, luistert het heel nauw wanneer u een spaardeposito afsluit. De uitkering van de rente gebeurt per maand, kwartaal of jaarlijks. De opbrengst mag u meestal opnemen. Bij sommige banken kunt u het ook toevoegen aan het totale tegoed. Een deposito geldt als zogeheten vastrentende waarde. De beperking van een deposito is dat u niet zonder boete of opnamekosten aan uw geld mag komen. Op één uitzondering na. Als u een huis koopt, kunt u wel tussentijds zonder extra kosten het gehele tegoed opnemen.