De wet inzake leningen?


Er zijn wettelijke richtlijnen voor leningen. In de Wet op het Consumentenkrediet (WCK) vindt u de maximale rentes, aflossingsmogelijkheden en andere regels over kredieten. Hierin is bijvoorbeeld ook vastgelegd dat kredietverstrekkers in hun aanbiedingen, reclame-uitingen en advertenties de effectieve rente moeten vermelden. Dat is het rentepercentage waarin alle kosten zijn verwerkt. Een krediet wordt volgens de Wet gedefinieerd als een geleend bedrag tot vijftigduizend gulden dat u niet binnen drie maanden hoeft terug te betalen. Hypotheken en levensverzekeringen vallen niet onder de WCK.

Voorbeeld
Wie advertenties niet al te kritisch leest, ziet zichzelf al in een dure auto rijden. Vijftigduizend gulden lenen tegen een aflossing van driehonderd piek per maand. Dat kunt u zich gemakkelijk permitteren. Maar na nauwkeurig lezen van de offerte blijken de werkelijke kosten aanmerkelijk hoger. In de advertentie stond een aflossing vermeld na aftrek voor de belasting. Bovendien blijkt u tot in lengte van jaren aan de lening vast te zitten. Tegen de tijd dat u de lening hebt afbetaald, staat uw auto al lang en breed bij de sloop.

De misleidende advertentie heeft te maken met de grenzen die de wet stelt. Kredietverleners moeten zich aan de Wet op het Consumentenkrediet houden. Ze zijn verplicht in advertenties de nettolasten van het krediet op te geven. Maar let op: die verplichting geldt voor leningen tot vijftigduizend gulden. Daarboven kunnen adverteerders het wat minder nauw nemen met de werkelijkheid. Eigenlijk hoeft u dus niet eens te reageren op advertenties met bedragen boven de vijftigduizend gulden.