De maandelijkse kosten?


Vóór u overgaat tot de hypotheekkeuze, berekent u eerst uw maandbudget. Hoeveel kunt u maandelijks opzij zetten voor de hypotheekkosten? Een goede leidraad is het speciale budgetformulier dat door het NI B UD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) is samengesteld. Bij het bepalen van het maandbudget is het verstandig om een flinke marge aan te houden. Als u bijvoorbeeld gewend bent huur te betalen, moet u rekening houden met verschillende extra kostenposten. Vooral wanneer u een ouder huis koopt, kunnen de onderhoudskosten behoorlijk in de papieren lopen.

Behalve de maandelijkse aflossing van uw hypotheek krijgt u als huiseigenaar ook nog met een aantal andere kosten te maken. Dat kan oplopen tot een paar duizend gulden per jaar. Hieronder de belangrijkste rekeningen die u jaarlijks op de deurmat kunt verwachten: gemeentebelastingen: onroerende zaak belasting (ozb), eigenarenbelasting, rioolbelasting (er bestaan enorme tariefverschillen tussen verschillende gemeenten; soms worden forse verhogingen doorgevoerd); belasting over het huurwaardeforfait;

— onderhoudskosten;
— premies voor opstalverzekering;
— waterschapslasten;
— eventueel erfpacht, servicekosten (bij een appartement).

Reken uzelf niet rijker dan u bent. Tel onzekere factoren niet op bij uw vaste inkomen. Denk daarbij aan de dertiende maand, bonus- of winstdelingsregelingen of andere aantrekkelijke toeslagen. En ook al weet u heel zeker dat u er de komende jaren flink in salaris op vooruit gaat, toch is het niet verstandig daar nu al uw leensom op te baseren. Er kan altijd iets tussenkomen. Als u van een te ruim budget uitgaat, kunt u zichzelf daar lelijk mee in de vingers snijden, want de hypotheekkosten worden onherroepelijk elke maand van uw rekening afgeschreven. Probeer daarnaast uw toekomstige situatie in te schatten. Blijft u fulltime werken? En geldt dat ook voor uw partner? Is het verstandig om de hypotheek ook op het eventuele tweede inkomen te baseren? Komen er kinderen? Verwacht u op termijn aanmerkelijk meer te gaan verdienen?