De koop van uw huis?


Wie een huis koopt, tekent eerst een voorlopig koopcontract. Dat betekent dat u het huis heeft gekocht. Alleen onder bepaalde omstandigheden kunt u binnen een vastgestelde termijn (nooit langer dan een paar weken) nog van de koop afzien. Dat zijn de ontbindende voorwaarden. Het is van belang die voorwaarden helder op papier te zetten. Anders kan het vervelende gevolgen hebben als de koop niet doorgaat. In het ergste geval komt het u op een boete van tien procent van de koopsom te staan. Hieronder volgen de belangrijkste ontbindende voorwaarden.

Financiering

Dat ligt voor de hand. U moet hoogstwaarschijnlijk een hypotheek afsluiten om het huis te kopen. Maar lukt dat ook? Het kan zijn dat geldverstrekkers uw financiële mogelijkheden lager inschatten dan u zelf van tevoren hebt gedaan. Dan kan de koop dus niet doorgaan.

Gemeentelijke huisvestingsvergunning

U kunt zich niet in elke gemeente vrij vestigen. Soms is onder een koopsom van € 186.000,- (in sommige gemeentes zelfs bijna twee keer zo hoog) een gemeentelijke vergunning nodig. U doet er goed aan hiernaar bij de gemeente te informeren.

Bouwkundig rapport van de bestaande woning

Het is verstandig uw nieuwe huis te laten keuren. Dat kan zowel voor als na de koop. Het is aan te raden hierover in de koopakte of in het voorlopig koopcontract een ontbindende voorwaarde op te nemen. Indien blijkt dat het huis in slechte staat verkeert, kan de koop nog worden ontbonden.
Om in aanmerking te komen voor de Nationale Hypotheek Garantie mogen de totale kosten van het huis sinds r januari 2000 niet hoger zijn dan €420.000,- (inclusief overdrachtsbelasting, afsluitprovisie, enz.). Dat houdt in dat de koopsom voor een bestaand huis maximaal € 375.000,- mag bedragen en voor een nieuwbouwhuis € 388.000,-.