De fiscus?


Kredietverleners mogen graag hoog opgeven over de medewerking van de fiscus. Ze overdrijven nogal eens. In werkelijkheid zijn de mogelijkheden van renteaftrek de afgelopen jaren steeds minder geworden. Vooral bij consumptieve leningen. Dus bij de aanschaf van auto’s, boten en andere consumptiegoederen. En in het nieuwe belastingstelsel moet u die rente helemaal zelf gaan betalen. Consumptief krediet is vanaf 2001 niet langer aftrekbaar. Daarom is het altijd slim om het goedkoopste nettokrediet af te sluiten.
Bepaalde leningen voor andere dan consumptieve doeleinden komen wel voor fiscale aftrek in aanmerking. Het gaat om de volgende bestedingen:

— Aankoop, onderhoud of verbetering van uw eerste woning of woonschip;
— De financiering van inkomstenbronnen (onder meer aandelen of levensverzekeringen);
— Ziekte- of invaliditeitskosten;
— Het aflossen van studieschulden;
— Uitgaven in samenhang met nalatenschap of echtscheiding.