De aflossingstermijn van een lening worden elke maand automatisch van je rekening afgeschreven. Wat zijn de gevolgen als het saldo niet voldoende is?


Als de aflossingstermijn automatisch van je betaalrekening worden afgeboekt, hoef je niet elke maand een acceptgirokaart te ondertekenen. Je kunt dat niet vergeten en daardoor kan in elk geval geen betalingsachterstand ontstaan. Als er op de dag dat een incasso of machtigingsopdracht moet worden uitgevoerd, onvoldoende saldo op je girorekening is, doet de Postbank nog een aantal pogingen om het bedrag te incasseren. Daarna krijg  je een herinnering toegestuurd. Je krijgt daarin de gelegenheid om binnen een bepaalde termijn het verschuldigde bedrag (De aflossingstermijn) alsnog op een andere manier over te maken. Als dat niet binnen de aangegeven tijd gebeurt, dan ga je rente betalen over de achterstallige betaling. Als je tijdelijk in financiële problemen zit, zal de bank proberen in overleg een oplossing te vinden. Het is dus niet zo dat je lening meteen wordt ingetrokken.(Zie ook vraag 50.)