Codicil voor een testament is dit nodig?


Codicil voor een testament laten vastleggen.
Behalve in een testament kunt u ook in een codicil wensen over uw nalatenschap vastleggen. Daar hebt u geen akte van de notaris voor nodig. Uw codicil moet aan drie eisen voldoen:

— Het moet door u zelf zijn geschreven (een getypte of door iemand anders geschreven versie is ongeldig);

— Het moet zijn voorzien van de datum waarop u het heeft geschreven;

— Het moet door u zijn ondertekend.

U mag geen geldbedragen opnemen in een codicil. Wat kunt u wel in een codicil vastleggen?

— Uw wensen over uw begrafenis of crematie;

—Een eventuele executeur-testamentair 

— Het schenken van sieraden, kleding, meubels of andere goederen (u moet de goederen afzonderlijk omschrijven);

— Het beschikbaar stellen van organen (donorcodicil).

Het is verstandig de tekst van het codicil door een notaris te laten controleren. Vooral omdat de wettelijke regels heel strikt worden uitgelegd. Verder is het van belang dat u iemand anders op de hoogte brengt van het bestaan van uw codicil. Legt u dan meteen uit waar het is te vinden. U kunt het codicil ook bij een notaris in bewaring geven. Wie bij nader inzien het codicil wil veranderen, vernietigt het eerdere exemplaar, inclusief eventuele kopieën.