Bureau Krediet Registratie?


De bank laat uw contract automatisch registreren bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel. Daar hebben de gezamenlijke banken een databestand aangelegd van alle door particulieren afgesloten kredieten. Het gaat alleen om de personalia, het soort krediet, het geleende bedrag, het termijnbedrag en de looptijd. Bij een betalingsachterstand van meer dan twee maanden geeft de bank dat door aan het BKR. De schuldenaar komt dan als wanbetaler in de boeken. Dat kan gevolgen hebben bij een eventuele latere hypotheek- of kredietaanvraag. Banken informeren bij elke aanvraag bij het BKR of de aanvrager al andere leningen heeft uitstaan en of in het verleden sprake is geweest van betalingsachterstanden. Banken kunnen overigens niet zo heel ver terug gaan in de tijd. De gegevens bij de BKR worden vijf jaar na afloop van elke lening vernietigd. Registratie bij het BKR kunt u beschouwen als garantie of keurmerk voor beide partijen. De bank of geldgever krijgt zekerheid over de particulier die geld leent, terwijl u als consument wordt beschermd tegen overcreditering (te veel geld lenen). Let u dus op of in uw contract de registratie bij het BKR is vermeld. Als een bank na BKR-toetsing weigert u een krediet te verstrekken, kunt u zich afvragen of geld lenen in uw geval iàberhaupt wel zo verstandig is.