Betalingsproblemen?


Op zich is er natuurlijk niets mis met leningen. Zolang u maar weet waar u aan toe bent. En zolang u de aflossing bij uw vaste lasten optelt en elke maand alle rekeningen kunt blijven betalen. De meeste mensen kunnen erover meepraten. Het gemiddelde Nederlandse huishouden zit met een schuld van f 4.500,-. Hypotheken en levensverzekeringen niet meegerekend. Zo’n bedrag is meestal goed te overzien. Toch heeft ongeveer een half miljoen Nederlandse huishoudens één of meer riskante leningen afgesloten. Bijna de helft loopt zelfs grote risico’s. Dan leidt een krediet of verschillende kredieten, opgeteld bij de andere vaste maandlasten, tot structurele betalingsproblemen. En wat dan? Dan ontstaat een uiterst vervelende situatie. Maar ook weer niet uitzichtloos. Als het water u echt aan de lippen staat, kunt u bij verschillende organisaties aankloppen. De sociale dienst, het maatschappelijk werk of een gemeentelijke kredietbank bieden hulp en ondersteuning. Bij aanhoudende geldproblemen kunt u een beroep doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). In dat geval komen uw financiën onder toezicht te staan.