Bedrijfsparen?


Voor werknemers is er een andere, aantrekkelijke spaarvorm: bedrijfssparen. Dat hangt wel af van de medewerking van uw werkgever. Uw werkgever kan u een bedrijfsspaarregeling aanbieden.
Binnen het nieuwe belastingstelsel vallen de bedrijfsspaargelden niet onder de vermogensrendementsheffing. Wel gaan de bedragen die u maximaal voor bedrijfssparen mag wegzetten omlaag.

Ook de voorwaarden om het geblokkeerde geld eerder op te nemen gaan veranderen. Behalve voor de aankoop van een huis mag u er ook de start van een eigen onderneming mee financieren of uw eigen scholingsuitgaven. De mogelijkheid om het kapitaal voortijdig te gebruiken voor een levensverzekering komt te vervallen. Onveranderd blijft het gegeven dat spaarloongeld van uw brutoloon wordt ingehouden. De belastbare som in box 1 (uw inkomen) gaat daarmee omlaag. Bij premiesparen wordt het spaarbedrag nog steeds van uw nettosalaris afgehaald. Uw werkgever mag u een bonus uitkeren van maximaal honderd procent van het ingehouden bedrag

In overleg met uw werkgever kunt u al in januari uw spaarloonregeling volstorten. U kunt het bedrag desgewenst meteen opnemen, als u bijvoorbeeld een huis gaat kopen. Dan profiteert u direct van het belastingvoordeel. Het jaar daarop kunt u gewoon weer verder gaan met de maandelijkse stortingen van uw spaarloon.