Auto huurkoop met of zonder BKR toetsing?


Als je een betalingsregeling treft en je bent er niet zeker van of het om kopen op afbetaling,  auto huurkoop, een persoonlijke lening of om een doorlopend krediet gaat, vraag het dan aan de aanbieder van de lening. Lees in ieder geval de algemene voorwaarden van de lening heel goed door, want daaruit moet blijken om welke lening het gaat. De kredietverstrekker is verplicht je goed voor te lichten over de voorwaarden waaronder het krediet wordt verstrekt en de te betalen rente mag niet hoger zijn dan wettelijk is toegestaan. Bij Auto huurkoop worden vaak hele hoge rente percentages berekend.
BKR toetsing

Wanneer je een auto huurkoop wil aangaan zal de geldverstrekker meestal een toetsing bij het BKR te tiel doen om te kijken of je daar bent geregistreerd. Het is niet verstandig om een lening voor een consumptief artikel aan te gaan wanneer je een BKR notering hebt. De auto kan als stuk of op zijn voordat de lening is afbetaald.