at zijn de gevolgen als je je lening onverhoopt toch niet kunt afbetalen zoals je bent overeengekomen?


Als je je schulden niet meer kunt terugbetalen, zal de schuldeiser je in eerste instantie een herinnering of een aanmaning sturen. Als je de rekening niet betaalt, krijg je na enige tijd weer een aanmaning. Bij achterstallige betaling van de termijnen van je leningen heeft de geldschieter recht op een zogenaamde vertragingsvergoeding, want je leent meer of langer geld dan is afgesproken. De hoogte van de vertragingsrente is in de Wet op het Consumentenkrediet geregeld en mag alleen over de achterstallige termijnen worden berekend. De geldschieter mag je deze vergoeding pas in rekening brengen als je dertig dagen of langer te laat bent. De vergoeding wordt vanaf die dertig dagen berekend. Er mag echter nooit meer dan het voor de lening geldende rentepercentage gevraagd worden. Buiten deze genoemde vergoeding is het de kredietgever niet toegestaan je verder nog iets in rekening te brengen, zoals bijvoorbeeld incasso kosten. Bij een doorlopend krediet mag de geldschieter wel meteen rente in rekening brengen over het achterstallige bedrag, omdat hij dan in feite meer krediet heeft opgenomen. Als je meer geld hebt opgenomen dan je limiet toestaat, dan gelden weer dezelfde regels als hierboven is aangegeven.