AOW?


Volgens de Algemene Ouderdoms Wet (AOW) heeft iedereen vanaf zijn 65ste recht op een AOW-uitkering. Het is een verzekering voor alle mensen die in Nederland wonen. Ook mensen die na hun 65ste naar het buitenland emigreren, maar daar voor wel in Nederland hebben gewerkt, hebben recht op een AOW-uitkering. De AOW vormt daarmee de basis van elk pensioen. Voor wie nog jong is, lijkt dat misschien een hele geruststelling. Maar laten we eerlijk zijn: het is bepaald geen vetpot. De hoogte van de AOW-uitkering is gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Gehuwden ontvangen vijftig procent van het minimumloon, alleenstaanden zeventig procent.

Anno 2014 ligt het bedrag voor een ongehuwde AOW’er op € 1.045,29 netto per maand, inclusief vakantiegeld. Gehuwden krijgen maandelijks € 721,69 per persoon op hun rekening bijgeschreven. Het totaal van alle AOW-uitkeringen wordt opgebracht door de belastingbetalers van nu. Eerst wordt gekeken hoeveel aan AOW-uitkeringen moet worden betaald. Op grond daarvan bepaalt de fiscus de premiehoogte. Het is dus niet zo dat u tijdens uw werkzame leven uw eigen AOW-uitkering hebt opgebouwd.