AOW vanuit het buitenland?


Als u tijdelijk in het buitenland woont of werkt, heeft dat gevolgen voor uw latere AOW-uitkering. Voor elk jaar buiten Nederland gaat uw toekomstige AOW-uitkering met twee procent omlaag. In dat jaar hebt u immers niets bijgedragen aan de AOW-uitkeringen via de belasting. Vijfjaar werken in het buitenland betekent straks dus een AOW-uitkering van negentig procent. U voorkomt deze korting door vrijwillig een AOW-premie te betalen. Daartoe moet u binnen één jaar na uw vertrek een verzoek indienen bij de Sociale Verzekeringsbank. Wel is het verstandig om de hoogte van die premie te vergelijken met een premie voor een eventuele particuliere pensioenregeling. Misschien hebt u al een kapitaal-of levensverzekering. En wellicht bent u voordeliger uit als u tijdens uw verblijf in het buitenland geen vrijwillige AOW-premie betaalt, maar dit bedrag besteedt aan uw eigen vermogensopbouw. Overigens komt het regelmatig voor dat werkgevers de AOW-premie voor hun rekening nemen.

Gehuwde of samenwonende eenverdieners die na 1950 zijn geboren, kunnen er bij hun pensionering fors in inkomen op achteruit gaan. U krijgt een AOW-uitkering van vijftig procent. Uw echtgenoot of partner ontvangt pas een AOW-uitkering als hij of zij 65 wordt. Zeker als uw partner veel jonger is, maakt dat veel uit. Het is in elk geval een goede reden om alvast uw inkomen na uw pensionering te berekenen.
Voor meer informatie kunt u bij de Sociale Verzekeringsbank terecht.