Als ouders een lening aan een kind kwijt schelden, moet het kind dan belasting betalen over dat kwijtgescholden bedrag?


Als het bedrag hoger is dan de jaarlijkse fiscale vrijstelling, moet het kind inderdaad schenkingsrecht betalen over het kwijtgescholden bedrag. Voor alle kinderen geldt een jaarlijkse vrijstelling van € 5.229,-, en bovendien kan elk kind tussen 18 en 40 jaar eenmaal in zijn of haar leven een vrijstelling voor schenkingsrecht krijgen van €25.096,-. Dat bedrag is inclusief de jaarlijkse vrijstelling van € 5.229,-.