Als je waardevolle voorwerpen beleent, hoe gaat dat dan in z’n werk en wanner kun je je eigendommen weer terugkrijgen?


Bij het belenen van kostbare zaken lever je die kostbaarheden in als onderpand en krijg je daarop een lening. De waarde van je eigendommen wordt getaxeerd door ervaren deskundigen. Die waarde bepaalt de lening die je maximaal kunt krijgen. Je moet je legitimeren, zodat de bank van lening zeker is van de identiteit van iemand en kan herleiden wie de spullen heeft beleend. Binnen een tevoren afgesproken periode moet het geld met een behoorlijk hoge rente worden terugbetaald en dan krijg je je spullen weer terug. Kun je binnen deze periode niet terugbetalen, dan worden je spullen op een veiling verkocht. Als ze meer opbrengen dan het bedrag dat je nog schuldig bent, krijg je na aftrek van de kosten het meerdere uitbetaald. Als het minder opbrengt, blijf je het tekort schuldig aan de bank van lening.