Als je vermoedt dat je gegevens bij het Bureau Krediet Registratie niet kloppen, bijvoorbeeld omdat een bank je op grond daarvan een lening weigert, kun je daar dan wat aan doen?


Via je bank kun je inzage krijgen in deze gegevens. Voor de inzage wordt een vergoeding van € 10,- gevraagd. Kloppen de geregistreerde gegevens inderdaad niet, dan kun je die laten corrigeren. Als dat het geval is, krijg je je tientje terug. Is de betaling van een krediet steeds goed verlopen, dan worden de gegevens vijf jaar na de werkelijke looptijd van een lening vernietigd. Zijn er wel problemen geweest, dan worden de gegevens vijf jaar nadat het krediet daadwerkelijk is afgelost vemietigd.