Als je rente terugkrijgt van de bank omdat je een persoonlijke lening vervroegd hebt afgelost, moet je die terugontvangen rente dan vermelden bij je aangifte?


Alleen op naam van je echtgeno(o)t(e) staat. Vaak laten krediet¬verstrekkers overigens de echtgeno(o)t(e) meetekenen bij een leenovereenkomst, juist om dit soort vervelende situaties te voorkomen.
Als je gehuwd bent met uitsluiting van elke gemeenschap ben je nooit verantwoordelijk voor de schulden van je echtgeno(o)t(e). Maar op deze wijze wordt nog maar weinig getrouwd.
Dat is zeker het geval. Terugontvangen rente geldt als een ‘negatieve persoonlijke verplichting’ en moet bij je inkomen worden opgeteld als je je aangifte Inkomstenbelasting samenstelt.