Als je geld van familie of kennissen kunt lenen, hoe regel je dat dan het best?


Als je geld leent aan familie of je leent geld van een familielid, is het zaak om het een en ander goed te regelen. Lenen van familie of kennissen heeft vaak ruzies ten gevolge. Zet in ieder geval alles wat je afspreekt zwart op wit. Leg vast hoeveel er is geleend tegen welke rente, wanneer en op welke manier de lening moet worden terugbetaald. De overeenkomst moet worden gedateerd en door leningnemer en leninggever worden ondertekend. Beiden moeten een exemplaar van de leenovereenkomst krijgen. Ga als het om een groot bedrag gaat naar de notaris om een officiële leenovereenkomst te laten opmaken. Spreek een redelijke rentevergoeding af want als die te laag is in verhouding tot de gebruikelijk rente die banken in rekening brengen zal de belastinginspectie er vanuitgaan dat de minder betaalde rente een schenking is. Daarover ben je schenkingsrecht verschuldigd. Er gelden wel bepaalde jaarlijkse vrijstellingen, afhankelijk van je (familie)relatie tot de `schenker’.