Als je geld leent van familie of vrienden, is de rente die je betaalt dan ook fiscaal aftrekbaar?


Nee, alle rente die je over leningen betaalt is in het jaar van betaling niet meer aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Dit was voorheen wel zo maar is aangepast . Er zijn in het verleden in de Tweede Kamer voorstellen gedaan om de aftrek van betaalde rente van consumptieve leningen of te schaffen en dit is dus gerealiseerd. Bij deze voorstellen werd de rente aftrek voor hypothecaire leningen echter buiten beschouwing gelaten.